Vei og parkering

Vei og parkering

Publisert av Marit Gustavsen den 20.09.21. Oppdatert 21.09.21.

Frank Jarle Beck har tatt på seg ansvaret for vei og parkering. 

Vedlikehold av veinettet i hyttefeltet er hytteeiernes ansvar, og den største innsatsen på dette gjøres på dugnaden i begynnelsen av juni hvert år. Da leveres en stor haug med grus på parkeringsplassen. Hytteeierne tar denne grusen og fyller igjen hull og groper som har kommet i løpet av vinteren. Dersom du i løpet av sommerhalvåret kommer over hull som burde vært fylt igjen, er fortløpende vedlikehold helt greit.

Vi oppfordrer til å kjøre sakte i hyttefeltet slik at veien ikke ødelegges unødvendig. 

Dersom det er problemer med veien du ikke greier å gjøre noe med selv, kan du kontakte veiansvarlig Frank Jarle Beck på mobil 920 34 760 eller e-postStart emnefeltet i e-posten med "Vei".